Trang chủ > Liên hệ với chúng tôi

Samteam công ty TNHH sản phẩm du lịch

Thêm: xây dựng 3-1, Jinjia cộng đồng, North Renmin Road, Dongyang City, tỉnh Chiết Giang, 322100, Trung Quốc P. R.
Liên hệ: Samhong Lyu
Điện thoại di động: 13586978657
Điện thoại: + 86-579-8960-2088
Fax: + 86-579-8673-8310
E-mail:info@samteam.com